top of page
2018
Pavla Melková, Kateřina Frejlachová
Plug-in Manuálu tvorby veřejných prostranství: Umělecká díla na veřejných prostranstvích hl. m. Prahy
prezentace, křest a diskuse
CAMP, Praha
2018
Pavla Melková
The Role of the Library in Public Space of the City
přednáška
Konference Liber Lag – The Context for Library Planning, Wien
2018
Pavla Melková
Student and the city
diskuse
CAMP, Praha
2018
Pavla Melková
Vliv kvality architektury na kvalitu života jednotlivce i společnosti
přednáška
Gymnázium Sladkovského, Praha
2018
Pavla Melková
Jak zlepšit kvalitu veřejných prostranství města?
přednáška
Karlovy Vary
2018
Pavla Melková
Critical Theory and Interpretation as an Integral Part of the Work of a Practicing Architect
přednáška
FA ČVUT, Praha
2018
Pavla Melková
Tvorba veřejných prostranství
přednáška
FA ČVUT, Praha
2018
Pavla Melková, Rostislav Švácha
Poezie – architektura
debata
Galerie VIPER, Praha
2018
Pavla Melková
Píšící architekti
přednáška
FA ČVUT, Praha
2018
Pavla Melková
Hranice prostoru bytí v tvorbě Antonyho Gormleyho
přednáška
Národní galerie v Praze
2018
Pavla Melková
Tanec a prostor
příspěvek
Duncan centrum, Praha
2017
Pavla Melková
Vnímání prostoru
přednáška
Konference Diversity, Praha
2017
Pavla Melková
Modrá pro Jana Palacha
přednáška
Galerie výtvarného umění v Ostravě
2016
Pavla Melková
Prag Riverfront Conception
přednáška
Cities and Water – mezinárodní konference. Bratislava
2016
Pavla Melková
Manuál tvorby veřejných prostranství
přednáška
FA ČVUT, Praha
2016
Pavla Melková
Tvorba kvalitních veřejných prostranství
přednáška
FA ČVUT, Praha
2016
Pavla Melková
Rozvoj veřejných prostranství
přednáška
Hospodářská komora, Praha
2016
Pavla Melková
Veřejná prostranství – koncepční přístup k městu
přednáška
odborná konference Křižovatky architektury, ABF, Praha
2016
Pavla Melková
Máme se bát slova krása?, v rámci cyklu: Kvalita veřejného prostoru města – hledání jazyka dohody
přednáška
Dominikánská 8 při Klášteře Sv. Jiljí, Praha
2016
Pavla Melková
Veřejný prostor v rámci územního plánování
přednáška
VŠUP, Praha
2016
Pavla Melková
Koncepční příprava v rozvoji veřejných prostranství a její význam pro památkovou péči
přednáška
Konference památková péče, HMP, Praha
2016
Pavla Melková
Veřejná prostranství – správa a management
přednáška
mezinárodní konference OSN Evropský Habitat, Praha
2016
Pavla Melková
Koncept a interpretace
přednáška
FA ČVUT, Praha
2016
Pavla Melková
Problematika veřejného prostoru v Praze
přednáška
ČKAIT, Praha
2016
Pavla Melková, Kateřina Frejlachová
Výtvarná díla jako součást celostní kvality veřejného prostranství
příspěvek
VŠUP, Praha
2015
Pavla Melková
Veřejný prostor New York
přednáška
FA ČVUT, Praha
2015
Pavla Melková
Kvalita veřejných prostranství Prahy
přednáška
Landscape festival, Praha
2015
Pavla Melková
Plánování rozvoje veřejných prostranství Prahy
přednáška
Žofínské fórum, Praha
2015
Pavla Melková
Celostní kvalita veřejných prostranství
přednáška
Fakulta dopravní ČVUT, Praha
2015
Pavla Melková
Tvorba kvalitních veřejných prostranství
přednáška
Fakulta stavební ČVUT, Praha
2015
Pavla Melková
Role veřejného prostoru v současné tvorbě města
přednáška
VŠUP, Praha
2015
Pavla Melková
Principy plánování veřejného prostoru města
přednáška
FOR ARCH, Praha
2015
Pavla Melková
Institut pro politiku a společnost - Ženy a veřejný prostor
debata
La Fabrika, Praha
2015
Pavla Melková
Tvorba veřejných prostranství
přednáška
ČKAIT, Praha
2015
Pavla Melková
Shared City
přednáška
Mezinárodní konference reSite, Praha
2014
Pavla Melková
Prostor v krásných uměních
přednáška
FA ČVUT, Praha
2014
Pavla Melková
Humanistická role architektury
přednáška
FA ČVUT, Praha
2014
Pavla Melková, Miroslav Cikán
Nová pozice české architektury: MCA Ateliér – Nové místo ve starém městě
přednáška
Fakulta architektury OTH Regensburg, Regensburg
2014
Pavla Melková
Kancelář veřejného prostoru
přednáška
Městská knihovna, IPR
2014
Pavla Melková
Role veřejného prostoru v současné společnosti
přednáška
FA ČVUT, Praha
2014
Pavla Melková
Prožívat architekturu - přednáška v rámci cyklu Tištěná architektura
přednáška
PLAC, Jablonec nad Nisou
2014
Pavla Melková
Změna v přístupu k veřejnému prostoru v Praze
přednáška
Inventura rozvoje města, Ústí nad Labem
2013
Pavla Melková
Proč černá?
přednáška
mezinárodní konference Black event, Knihovna materiálů, Praha
2013
Pavla Melková
Světlo, ne svítidlo
přednáška
Světlo pro naše města, Signal Festival, Praha
bottom of page