top of page

prof. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D.

Melkova-500x500px-300x300.jpg

Středobodem mé práce je navrhování a realizování architektonických objektů. Tvorbou architektury jsou pro mne ale zároveň také všechny ostatní činnosti, které ovlivňují podobu hmotného (a někdy i nehmotného) prostředí lidské existence. Patří mezi ně nejen navrhování a stavění objektů, či plánování města, ale stejně tak například učení studentů, přednášení, debatování, účast na veřejné správě města, vystavování, tvorba výtvarného umění, psaní knih a dokonce i poezie. Všechny se navzájem ovlivňují a společně míří – různými cestami – k jednomu cíli. A tím je vytváření kvalitního prostředí, obohacujícího naše životy.

Součástí je hledání odpovědí na otázky: Jaký vliv má prostor okolo nás (tedy i architektura) na život člověka a společnosti? Jak ho vnímáme a prožíváme? Jaké je naše místo v něm? Jakým jazykem s námi mluví a jak ho dokážeme číst? Jaký jazyk architektury používat jako její tvůrci, aby jí lidé rozuměli? Jak může architektura zlepšit lidský život? Jakou roli může hrát v dnešní společnosti? Jak může pomoci řešit její problémy? Jak vytvářet prostředí, ve kterém se bude dobře žít?

Životopis Pavla Melková se narodila se v Praze v roce 1964. Vystudovala fakultu architektury ČVUT v Praze. Diplomovala v oboru památkové péče. Doktorské studium absolvovala na FAČVUT v oboru urbanismus a územní plánování a obhájila doktorskou práci na téma Humanistická role architektury v současné společnosti. Habilitovala rovněž na FAČVUT v oboru architektura s prací na téma Koncepční přístup v tvorbě veřejného prostoru. Absolvovala Fulbrightovo stipendium na GSAPP Columbia University New York. Je autorizovaný architekt a člen České komory architektů. Byla nominována na cenu Architekt roku 2014, oceněna například hlavní cenou Grand prix architektury 2012, cenou primátora hl. m. Prahy 2012, nominací na cenu Klubu za starou Prahu 2012, první cenou East Centric Arhitext Awards competition 2013 či nominací European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2013 a 2020, nominací na Piranesi Award 2019, nominací na Českou cenu za architekturu 2016 a 2020. Věnuje se také výtvarné tvorbě, teoretické, přednáškové a publikační činnosti či pořádání výstav. Aktivně přednáší pro odborníky i veřejnost. Přednáší na Fakultě architektury ČVUT, Stavební fakultě ČVUT či Dopravní fakultě ČVUT. Spolupracuje na výzkumných úkolech na Fakultě architektury ČVUT. Je autorkou a spoluautorkou řady knih, například Bastion XXXI u Božích muk, Prožívat architekturu, Stůl u okna, na stole kniha, Humanistická role architektury, Prostor pro člověka v tvorbě Michala Škody, Hrany dne, Vnitřní čas, Ke stolu!, Architektura reciprocity, Hrana. Památník Jana Palacha ve Všetatech, Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy, Strategie tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy, Umělecká díla na veřejných prostranstvích, Veřejný prostor. Pravidelně publikuje v odborných časopisech, například Zlatý řez, Stavba či Architekt. Je společníkem v atelieru MCA, který založila spolu s architektem Miroslavem Cikánem v roce 1996. Projekty, realizace a odborné články atelieru jsou pravidelně publikovány v odborných architektonických časopisech a publikacích. K realizacím architektury patří například rekonstrukce funkcionalistické památky Husova sboru od architekta Pavla Janáka, revitalizace Bastionu u Božích muk v Praze na Karlově, atelier Zbyňka Sekala v Národní galerii, skryté technické dílo protipovodňového uzavření ústí Čertovky a další četné návrhy souborů, činžovních domů a rodinných vil, návrhy úprav městských parterů, ulic a náměstí. K realizovaným dílům patří i výtvarné objekty jako Boží muka na Karlově, reliéfy zvonů pro Husův sbor, Zenová zahrada v areálu Kolbenova či vstup do krypty památníku Heydrichiády v kostele sv. Cyrila a Metoděje. Ateliér získal řadu cen v architektonických soutěžích jako například 1. místo Celková obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, 1. místo Revitalizace Bastionu u Božích muk, 1. místo: Obnova státního hradu Bečova, 3. místo: Obnova náměstí Jana Palacha, 3. místo: Úpravy Václavského náměstí v Praze, 1. místo: Revitalizace náměstí v Písku, 1. místo: Památník Jana Palacha ve Všetatech, 2. místo: Revitalizace náměstí ve Velkém Meziříčí, 3. místo: Památník Zámeček Pardubice, apod., 1. místo: Interiér evangelického kostela na Smíchově, 1. místo Revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě. V roce 2012 založila Pavla Melková Kancelář veřejného prostoru na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), kterou do roku 2017 také vedla, od roku 2013 pak řídila Sekci detailu města tamtéž. V roce 2014 – 2015 byla ředitelkou IPR. V současné době je členkou a místopředsedkyní Gremiální rady IPR. V roce 2015 založila na Fakultě architektury, kde působí jako pedagogický pracovník, předmět Koncept a interpretace, jehož je v současné době garant a vedoucí. Studium Fakulta architektury ČVUT 1982–1987 Dlouhodobé stáže GSAPP Columbia University v rámci Fulbrightova stipendia, stáž u Kennetha Framptona 2014 Department of City Planning New York 2014 Zaměstnání Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2, 128 00 Ředitelka sekce detailu města, vedoucí Kanceláře veřejného prostoru do 2018 Ředitelka IPR 2014–2015 Odborný poradce ředitele IPR, místopředsedkyně Gremiální rady IPR 2018–dosud MCA atelier s.r.o., Dykova 1, Praha 10, 10100 Společník, ředitel, samostatný projektant 1996–dosud Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, Praha 6, 16000 Vědecký a pedagogický pracovník Vedoucí předmětu Koncept a interpretace 2015 – dosud Specializace a autorizace Autorizovaný architekt ČKA Seznam publikací – výběr Melková, Pavla, Cikán, Miroslav, Bastion XXXI u Božích muk, Praha 2012 Melková, Pavla, Prožívat architekturu, Arbor vitae, Řevnice 2013 Melková, Pavla, Cikán, Miroslav, Stůl u okna, na stole kniha, A Table at the Window, a Book Upon the Table, Arbor vitae, 2014 Melková Pavla a kolektiv Kanceláře veřejného prostoru IPR, Koncepce pražských břehů, IPR, Praha 2014 Melková Pavla a kolektiv Kanceláře veřejného prostoru IPR, Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy, IPR, Praha 2014 Melková Pavla a kolektiv Kanceláře veřejného prostoru IPR, Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy, IPR, Praha 2014 Melková Pavla a kolektiv Kanceláře veřejného prostoru IPR, Prague public space design manual, IPR, Praha 2016 Melková Pavla a kolektiv Kanceláře veřejného prostoru IPR, Public Space Development Strategy, IPR, Praha, 2016 Melková, Pavla, Humanistická role architektury, Arbor vitae, Řevnice 2016 Melková, Pavla, Prostor pro člověka v tvorbě Michala Škody, Arbor vitae, Řevnice 2016 Melková, Pavla, Hrany dne, Arbor vitae, Řevnice 2017 Melková Pavla, Frejlachová Kateřina, Umění na veřejných prostranstvích, IPR, Praha, 2018 Melková, Pavla, Michal Škoda, Vnitřní čas, Archa, Zlín 2019 Melková, Pavla, Michal Škoda, Inner Time, Archa, Zlín 2019 Melková, Pavla, Blažek, Petr, Památník Jana Palacha ve Všetatech, Národní muzeum, Praha 2019 Melková, Pavla (ed.), Ke stolu!, Dokořán a IPR, Praha 2019 Melková, Pavla, Blažek, Petr, Hrana, Národní muzeum, Praha 2020 Melková, Pavla, Cikán, Miroslav, Architektura reciprocity, Kant, 2020 Účast v publikacích – výběr Cikán, Miroslav, Melková, Pavla, Etapová rekonstrukce Husova Sboru na Vinohradech od arch. Pavla Janáka, v: Ročenka Česká architektura 2006–2007, Praha 2008 Cikán, Miroslav, Melková, Pavla, Revitalizace Bastionu XXXI U Božích muk, v: Ročenka Česká architektura 2010–2011, Praha 2012 Melková, Pavla, Role výtvarného díla ve veřejném prostoru, v: Bartlová, Anežka (ed.), Manuál monumentu, UMPRUM 2016 Melková, Pavla, Redefinice a naplňování pojmu kvalita veřejného prostoru, v: Pučerová, Klára (ed.), Veřejný prostor.cz, Galerie Jaroslava Fragnera, 2017 Melková, Pavla, Vědomí sounáležitosti, v: Stempel – Tesař- Jasanský, Rodinné domy, Kant, Praha 2018 Melková, Pavla, Tam někde daleko něčeho úplně, v: katalog k výstavě Michala Škody v Galerii Miroslava Kubíka v Litomyšli, Galerie Miroslava Kubíka v Litomyšli, 2019 Melková, Pavla, Gate of Iniciation, v: Bogner, Dieter, Budak, Adam (ed), Former, Uncertain, Indicated, Národní galerie v Praze, Praha 2019 Melková, Pavla, Poezie je jazyk budoucnosti, v: Nikdo nemá nic, 4+4 dny v pohybu, Praha, 2019 Publikované rozhovory – výběr Bým, Petr, Barvy úspěchu, Gasset, Praha, 2016 Art + Antiques, 2017, 04 Stavba, 2016, 04 Material Times, 2016, 01 Zlatý řez, 2008, 30 Publikační činnost v odborném tisku – výběr Melková, Pavla, Volný čas ve městě a veřejný prostor, Stavba, 2009, č. 4 Melková, Pavla, Péče o veřejné prostory jako výraz míry kultivovanosti města a jeho obyvatel, Stavba, 2009, č. 5 Melková, Pavla, Přemýšlení o světě Petera Zumthora, Architekt, 2009, č. 11-12 Melková, Pavla, Rýžové koště. Jednota krajiny, sídel a lidských životů, Architekt, 2009, č. 11-12 Melková, Pavla, Paměť místa, Stavba 2010. č. 1 Melková, Pavla, Vliv míry živelnosti společnosti na podobu města, Architekt, 2010, č. 6 Melková, Pavla, Cesta, Zlatý řez, 2011, č. 33 Melková, Pavla, Minimální prostor jako dobrovolná volba, Stavba, 2011, č. 3 Melková, Pavla, Zvony ve městě, Architekt, 2011, č. 5 Melková, Pavla, Trvale udržitelný rozvoj znamená existenci možnosti, Zlatý řez, 2012, č. 34 Melková, Pavla. Cikán, Miroslav, Recyklace, Zlatý řez, 2012, č. 34 Melková, Pavla, Materialita (Role materiality v současné výtvarné tvorbě jako možná zdroj zkušenosti pro současnou architektonickou tvorbu), Stavba, 2012, č. 2 Melková, Pavla, Význam řeky ve městě, Architekt, 2013, č. 1 Melková, Pavla, Humanistická role architektury v současné společnosti, Zlatý řez č. 36, 2014 Melková, Pavla, Role veřejného prostoru v současné tvorbě města, Architekt č. 6, 2013 Melková, Pavla, Manuál tvorby veřejných prostranství, Architekt, 2014, č. 4/5 Melková, Pavla, Koncepce pražských břehů, Architekt, 2015, č. 3 Melková, Pavla, Role architekta v současné společnosti, Zlatý řez, 2016, č. 38 Melková, Pavla, Vznik kvalitních veřejných prostranství je podmíněn koncepčním přístupem, Moderní obec, 2016, č. 8 Melková, Pavla, Domov bytí, Stavba, 2017, č. 03 Melková, Pavla, Význam teoretických platforem architektury, Stavba, 2017, č. 04 Melková, Pavla, Poezie – architektura, Stavba, 2018, č. 01 Melková, Pavla, Může být architektura – Freespace?, Stavba, 2018, č. 03 Melková, Pavla, Hranice prostoru bytí, Stavba, 2018, č. 04 Melková, Pavla, Veřejný prostor jako příběh, Stavba, 2019, č. 02 Melková, Pavla, Soutěžní workshop a soutěžní dialog jako ideální forma výběrového řízení pro složité záměry, Bulletin ČKA, 2019, č. 03 Melková, Pavla, Zhuštění prostoru, Stavba, 2019, č. 04 Melková, Pavla, Role manuálu tvorby veřejných prostranství v plánování města, Urbanita, 2019, č. Melková, Pavla, Jak rozmluvit památku, Stavba, 2020, č. 02 Melková, Pavla, Výzva, Stavba, 2020, č. 02 Melková, Pavla, Hrana, ERA 21, 2020, č. 02 Účast na výstavách – výběr, spolu s Miroslavem Cikánem, MCA atelier Výstava Grand prix obce architektů, skupinová výstava, Praha, 2012 East Centric Arhitext Awards exhibition Bucharest, skupinová výstava, Bukurešť, 2013 Mezinárodní výstava současné krajinářské architektury Visegrádských zemí, skupinová výstava, 2013 Stůl u okna, na stole kniha, výstava MCA atelier v Domě umění České Budějovice, autorská výstava, 2014 Výstava CZECHSCAPE, skupinová výstava, Praha, 2014 Výstava Grand prix obce architektů, skupinová výstava, Praha, 2015 Drazí architekti, Galerie architektury Brno, skupinová výstava, Brno, 2017 Veřejný prostor CZ, Galerie Jaroslava Fragnera, skupinová výstava, Praha, 2017 Čtyři dny v pohybu, Desfourský palác, Pavla Melková, Michal Škoda, Máme jen to, co je v naší hlavě, skupinová výstava, Praha, 2019 Architektura reciprocity, Fragnerova galerie, autorská výstava MCA atelier, Praha, 2020 Kurátor výstav – výběr Výstava Michal Škoda Tam někde daleko něčeho úplně, Galerie Miroslava Kubíka v Litomyšli, kurátor, koncepce výstavy, texty, Litomyšl, 2019, Výstava Michal Škoda Prostor pro člověka, Galerie 1. patro, Praha, 2015 Architektura reciprocity, Fragnerova galerie, autorská výstava MCA atelier, Praha, 2020 Architektura realizace – výběr, spolu s Miroslavem Cikánem, MCA atelier Rekonstrukce činžovního domu Mánesova, realizace 1998 Architektonický atelier, realizace 1999 Řešení protipovodňové uzávěry Čertovky v Praze, realizace 2005 Novostavba rodinného domu v Praze 5 Jinonicích, realizace 2006 Zenová zahrada v areálu Kolbenova city developmentv Praze 9, realizace 2006 Rekonstrukce objektu v Haštalské ulici v Praze 1 (Osvald Polívka 1901), realizace 2002–2006 Úprava ulice V Kotcích v Praze 1, realizace 2007 Rekonstrukce a dostavba vily Na Lužci v Praze 6, realizace 2008 Rekonstrukce činžovních domů na Janáčkově nábřeží v Praze 1, realizace 2009 Rekonstrukce Husova sboru na Vinohradech v Praze 10 (Pavel Janák, 1933), realizace 2000-2009 Revitalizace Bastionu XXXI v Praze 2, 1. místo v architektonické soutěži a Hlavní cena Grand prix české architektury 2012, realizace 2011 Rekonstrukce historické chalupy v Horní Světlé pod Luží, realizace 2014 Atelier Zbyňka Sekala, architektonické řešení stálé expozice v NG v Praze 7, 1. místo ve vyzvané architektonické soutěži a realizace 2014 Rekonstrukce Alšova nábřeží v Praze 1 a realizace, sochy J. Hejduka, realizace 2015 Rekonstrukce parku Folimanka v Praze 2, etapová realizace 2017 Revitalizace Komenského náměstí v Praze, 1. místo v architektonické soutěži, realizace, 2018 Památník Jana Palacha ve Všetatech, 1. místo v architektonické soutěži, realizace 2019 Architektura realizace – výběr, spolu s KVP IPR Praha Revitalizace veřejného prostoru okolí Národního Muzea v Praze na Václavském náměstí, KVP IPR Praha, spolupráce, realizace 2018 Soutěže, projekty – výběr, spolu s Miroslavem Cikánem, MCA atelier Rekonstrukce Palachova náměstí, 3. místo architektonická soutěž 2003 Revitalizace Václavského náměstí, 3. místo architektonická soutěž 2005 Městský dům Dobříš, architektonická soutěž odměna, 2008 Centrum Bílá Opava, návrh 2010 Obnova státního hradu Bečova, 1. místo architektonická soutěž 2012 Administrativní budovy v Praze, návrh 2017 Obytný komplex v Praze, návrh 2017 Památník Zámeček v Pardubicích, 3. místo v architektonické soutěži 2017 Památník Jana Palacha ve Všetatech, 1. místo v architektonické soutěži, projekt 2018 Revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, 1. místo v architektonické soutěži, územní rozhodnutí 2018 Rekonstrukce interiérů evangelického kostela na Smíchově, 1. místo v architektonické soutěži 2018 Interiér evangelického smíchovského kostela v Praze, 1. místo v architektonické soutěži 2018 Revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě, 1. místo v architektonické soutěži 2018 Výtvarné objekty realizace – výběr, spolu s Miroslavem Cikánem, MCA atelier Reliéfy – nové zvony do věže Husova sboru na Vinohradech, realizace 2011 Vstup do krypty – národní památník hrdinů heydrichiády v Praze 1, 1. místo ve vyzvané výtvarné soutěži, realizace 2012 Plastika Boží muka na Karlově, realizace 2012 Památník Václava Havla, výtvarná soutěž 3. místo, Letiště Václava Havla, Praha 2019 Sv. Ludmila v Mělníku, výtvarná soutěž 2020 Strategie a koncepce – výběr Strategie rozvoje kvality veřejného prostoru města Pardubice, 2018 (MCA atelier) Koncepce rozvoje veřejného prostoru kampusu Dejvice, 2017 (MCA atelier) Koncepce revitalizace řeky Cidliny v Jičíně, 2017 (MCA atelier) Koncepce pražských břehů, vedoucí projektu, 2014 (KVP IPR) Koncepční studie revitalizace Vinohradské ulice v Praze, vedoucí projektu, 2016 (KVP IPR) Koncepční studie revitalizace Dvořákova nábřeží v Praze, vedoucí projektu, 2016 (KVP IPR) Koncepce revitalizace Císařského ostrova v Praze, vedoucí projektu, 2017 (KVP IPR) Koncepční studie revitalizace Táborské ulice v Praze, vedoucí projektu, 2017 (KVP IPR) Koncepční studie revitalizace Klapkovy ulice v Praze, vedoucí projektu, 2016 (KVP IPR) Humanizace veřejného prostoru severojižní magistrály v Praze, vedoucí projektu, 2017 (KVP IPR) Koncepce revitalizace severojižní magistrály v Praze, Gehl architects – spolupráce, 2017 (KVP IPR) Koncepce revitalizace Karlova náměstí v Praze, 2017 (KVP IPR) Pražské židle, vedoucí projektu, 2016–2017 (KVP IPR) Koncepční studie okolí Národního Muzea, spolupráce na projektu, 2018 (KVP IPR) Strategie kvalitního rozvoje veřejných prostranství Města Pardubic, 2018 (MCA atelier) Ocenění – výběr Nominace na cenu Architekt roku 2014 Hlavní cena Grand prix architektury 2012 Cena primátora hl. m. Prahy 2012 Nominace na cenu Klubu za starou Prahu 2012 První cena East Centric Arhitext Awards competition 2013 Nominace European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2013 a 2020 Nominace na cenu Piranesi Award 2019 Nominace na Českou cenu za architekturu 2016 a 2020 Ocenění v architektonických soutěžích – výběr, spolu s Miroslavem Cikánem, MCA atelier 1. místo Celková obnova náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 1. místo Revitalizace Bastionu u Božích muk v Praze 1. místo Obnova státního hradu Bečova, 3. místo Obnova náměstí Jana Palacha 3. místo Úpravy Václavského náměstí v Praze 1. místo Výtvarné dílo – národní památník hrdinů heydrichiády v Praze 1. místo: Památník Jana Palacha ve Všetatech 3. místo: Památník Zámeček Pardubice 1. místo: Interiér evangelického kostela na Smíchově 1. místo: Revitalizace hlavního náměstí v Jihlavě Členství v odborných porotách veřejných architektonických a výtvarných soutěží Parkovací dům u Krajského úřadu, Ostrava, 2019 Soutěžní workshop Revitalizace Karlova náměstí v Praze, 2018 Hlavní náměstí v Krnově, 2018 Revitalizace Vítězného náměstí v Praze, 2018 International Architectural Competition for the New Campus of Česká spořitelna, 2018 Vstupní areál Botanické zahrady Praha, 2017 Designérská soutěž na městský mobiliář Praha, 2017 Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava, 2016 Ulice T. G. Masaryka a související prostory v Kladně, 2016 Pardubice mlýnský ostrov, 2016 Památník Františka Fajtla Praha, 2016 Pomník Dr. Milady Horákové v Praze, 2014 Průmyslový palác výstaviště Praha, 2010

CONTACT
bottom of page