top of page

Koncept a interpretace

PLAKAT-KI-2018.jpg

Fakulta architektury ČVUT / Ústav nauky o budovách
 

Studijní program: architektura a urbanismus
 

Garant předmětu: Pavla Melková
 

Interpretace architektury je neoddělitelná od otázky smyslu architektury samotné. Nejdříve je nutné pochopit či vytvořit smysl díla, navrhnout koncept, poté ho dokázat formulovat, interpretovat a prezentovat. Tyto znalosti a dovednosti mohou sloužit jako východiska architektonického navrhování, jako jeho přímá součást i jako nástroje jeho interpretace a prezentace. Jejich předmětem není jen architektura, ale také architektonického myšlení jako takové.


Operační platformu architektury (její interpretace či prezentace) rozšiřují formáty přesahující rámec hlavních nástrojů samotného navrhování a realizace stavby, mezi které patří například kritický text, výtvarný koncept, publikace, výstava, živá prezentace, fotografie, film, nové komunikační technologie, apod. Tyto platformy současně mohou mít nejen interpretační, ale také formativní roli.


Na jednotlivých tematických blocích participují externisté z daného oboru. Jedná se o vesměs o špičkové odborníky na danou problematiku, kteří zároveň disponují rozsáhlými praktickými zkušenostmi.


Kurs je určen budoucím praktikujícím architektům. Získané dovednosti studenti aplikují na prezentaci aktuálně zpracovávaného ateliérového projektu a současně s ohledem na budování vlastního dlouhodobého portfolia.

CONTACT
bottom of page